NEWS UPDATE2018-11-19T03:37:42+00:00

P.D.S. Chiangmai Engineering Co.,Ltd.

กีฬาสีเชื่อมความสัมพันธ์ และความสามัคคีของพี่น้องเรา พี.ดี.เอส เชียงใหม่วิศวกรรม

By |September 17th, 2018|

กีฬาสีเชื่อมความสัมพันธ์ และความสามัคคีของพี่น้องเรา พี.ดี.เอส เชียงใหม่วิศวกรรม

สืบสานประเพณี รดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง

By |September 17th, 2018|

สืบสานประเพณี รดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมืองส่งท้ายปี๋เก่าต้อนฮับปี๋ใหม่ มีความสุขทุกผู้ทุกคน โชคดีตลอดปี๋ ตลอดเดือนสุขภาพแข็งแรงทุกผู้ทุกคนจ้าว