News

//News

กีฬาสีเชื่อมความสัมพันธ์ และความสามัคคีของพี่น้องเรา พี.ดี.เอส เชียงใหม่วิศวกรรม

By |2019-01-12T11:45:22+00:00September 17th, 2018|News|

กีฬาสีเชื่อมความสัมพันธ์ และความสามัคคีของพี่น้องเรา พี.ดี.เอส เชียงใหม่วิศวกรรม

ร่วมกันทำบุญถวายเครื่องเล่น และของใช้สำหรับเด็ก

By |2018-09-17T07:05:52+00:00September 17th, 2018|News|

บริษัท พี.ดี.เอส เชียงใหม่วิศวกรรม จำกัด ร่วมกับบริษัท แสงเพ็ชร โลหะภัณฑ์ จำกัด

สืบสานประเพณี รดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง

By |2018-09-17T07:02:10+00:00September 17th, 2018|News|

สืบสานประเพณี รดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมืองส่งท้ายปี๋เก่าต้อนฮับปี๋ใหม่ มีความสุขทุกผู้ทุกคน โชคดีตลอดปี๋ ตลอดเดือนสุขภาพแข็งแรงทุกผู้ทุกคนจ้าว