///ร่วมกันทำบุญถวายเครื่องเล่น และของใช้สำหรับเด็ก

​News Update

บริษัท พี.ดี.เอส เชียงใหม่วิศวกรรม จำกัด
ร่วมกับ
บริษัท แสงเพ็ชร โลหะภัณฑ์ จำกัด

ร่วมกันทำบุญถวายเครื่องเล่น และของใช้สำหรับเด็ก 
ณ ศูนย์เด็กเล็ก วัดดอนจั่น จังหวัดเชียงใหม่

Gallery

By |2018-09-17T07:05:52+00:00September 17th, 2018|News|